Vad är smide

 

Smidesmetoder

De vanligaste metoderna när det gäller varmsmide i stål är Sänksmide, Stuksmide och Friformssmide.

Sänksmide

Sänksmide är ett sammanfattande begrepp för smide i slutna verktyg och utförs vanligtvis i hejare eller smidespressar. Uppvärmning till smidestemperatur (1150-1250°C) sker i gas-,olja eller induktionsugnar.

Sänksmide

Stuksmide

Stuksmide utförs i speciella maskiner med tredelade verktyg, som gör att man kan smida utan smidessläppning på de flesta ytor. Produkter som med fördel tillverkas i stuksmidesmaskiner är typ axlar med fläns. Även detaljer med hål kan tillverkas i stuksmidesmaskiner.

Friformssmide

Smide som tillverkas i öppna relativt enkla verktyg. Användes oftast vid små kvantiteter.

friformsmide