L-list

L-list används ofta för väggskydd och styrsystem men även för att skydda maskiner, hyllor och andra objekt från stötar av gaffeltruck.

Kantskydd

Kantlist används ofta för väggskydd och styrsystem men även för att skydda maskiner, hyllor och andra objekt från stötar av gaffeltruck.