Instyrningsbågar

Instyrningsbågar

Produktbeskrivning

Instyrningsbågar används för att förhindra skador på industriportar och lastningsplatser vid dockning.

Vid dockning har föraren en begränsad betraktningsvinkel. För att lastbilen skall backas centralt med flaket, dirigeras fordonets hjul medelst hjulguider så att dockning sker på ett effektivt sätt

Exempel på användningsområden

instyrningsbågarinstyrningsbågarinstyrningsbågar

Tekniska data

Diameter

159mm

Längd

2000mm - 2500mm

Motståndsklass

9-10

Montering

För bultning, för ingjutning

Belägningstjocklek

min 60µm

Temperaturintervall

-80°C - 95°C

Produktvarianter

Transit Ø

Längd L

Höjd H

Art. Nr.

159 mm

2400 mm rakt

300 mm

CM.NC24P

159 mm

2400 mm böjd

300 mm

CM.NC24K