Höjdbegränsare och skyddsport

Höjdbegränsare

Produktbeskrivning

Höjdbegränsare är perfekt för garage och lager. De skyddar mot skador som skulle kunna  uppkomma  på industriportar, lågt hängande byggnadsinstallationer såsom sprinklersystem eller ventilationsschakt.  De senare är ofta i parkeringsgarage.

Kan skyddas med olika lösningar, hängande eller fristående konstruktioner. Den variant som är upphängd på kedjor, variant är en enkel och billig lösning, vilket gör det möjligt för föraren att bestämma dess nivå före transit. Den andra lösningen kan stoppa lastbilen innan den går mot grinden genom sin robusta konstruktion.

Exempel på användningsområden

höjdbegränsarehöjdbegränsarehöjdbegränsare

Tekniska Data

Diameter

80mm - 100mm

Höjd

till 6000mm

Motståndsklass

0-7

Montering

För bultning, för ingjutning

ISO 7253

0mm av 250h

EN ISO 2409

Gt0

Belägningstjocklek

80-140µm

Temperaturintervall

-80°C - 95°C

Produktvarianter

Boom galvaniserad höjd 3m, 2m max bredd

höjdbegränsare

CM.OWYB

Plastcylinder upphängd med kedjor, begränsningar 2m bredd

höjdbegränsare

CM.OWY

Fristående skyddsgrinden till  dörröppningen 3,0x2,5m        

höjdbegränsare

 

M.OWYD

Skydds port till dörröppningen 3,0x2,5m.

höjdbegränsare

CM.OWYS